VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Tingvoll Kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Norsk Arbeidsmandsforbund kr 27 000,- til TV-aksjonen.
  • Gaular Kommune kr 2 000,- til TV-aksjonen.
  • Orkdal Kommune kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Båtsfjord Kommune kr 2 500,- til TV-aksjonen.
  • Fagforbundet kr 100 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 168 713,-