VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Vang kommune kr 7 500,- til TV-aksjonen.
  • Bjerkreim kommune kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Randaberg kommune kr 33 021,- til TV-aksjonen.
  • Joker Grytøyra kr 2 500,- til TV-aksjonen.
  • Trondheim kommune kr 290 000,- til TV-aksjonen.
  • Eventa Norge kr 500,- til TV-aksjonen.
  • Nordkapp kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Bø kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Sør-Varanger kommune kr 10 137,- til TV-aksjonen.
  • Vadsø kommune kr 12 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 1 183 020,-