VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Nordsjørittet i Tubakken kr 12 850,- til TV-aksjonen.
  • Herøy kommune kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Alpha Eiendom Oslo AS kr 1 000,- til TV-aksjonen.
  • LO På Øvre Romerike kr 2 000,- til TV-aksjonen.
  • Fagforbundet Ringerike kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Bokn kommune kr 33 760,- til TV-aksjonen.
  • Leirfjord kommune kr 4 600,- til TV-aksjonen.
  • Aure kommune kr 22 000,- til TV-aksjonen.
  • Vegårshei kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 243 500 000,-