VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Anonym kr 200,- til TV-aksjonen.
  • Gulen kommune kr 12 000,- til TV-aksjonen.
  • Leirfjord kommune kr 4 588,- til TV-aksjonen.
  • Ål kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Sunnfjord kommune kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Bømlo kommune kr 24 000,- til TV-aksjonen.
  • Luster kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Kautokeino kommune kr 6 000,- til TV-aksjonen.
  • Kavlifondet kr 300 000,- til TV-aksjonen.
  • Loppemarked til inntekt for Plast i Havet aksjonen kr 4 560,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 1 325 813,-