VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • YC Rør AS kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • RYGGE SOKN kr 4 429,- til TV-aksjonen.
  • RYGGE SOKN kr 3 099,- til TV-aksjonen.
  • Vera Menighetsråd kr 885,- til TV-aksjonen.
  • HEMNE SOKN kr 1 295,- til TV-aksjonen.
  • Fister skule kr 12 910,- til TV-aksjonen.
  • Bergersen Arkitekter AS kr 12 000,- til TV-aksjonen.
  • Ingeniørservice aS kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Mattilsynet, Sandnes kr 7 200,- til TV-aksjonen.
  • Inviso AS kr 10 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 244 533 501,-