VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Dugnadsgjeng fra Statsbygg ++ kr 18 637,- til TV-aksjonen.
  • JAZZAID v/Rune Semundseth kr 7 000,- til TV-aksjonen.
  • Oslo Maraton kr 164 300,- til TV-aksjonen.
  • HEDALEN SOKN kr 2 291,- til TV-aksjonen.
  • Drammen Soroptimistklubb kr 1 000,- til TV-aksjonen.
  • Nordfold Menighetsråd kr 1 635,- til TV-aksjonen.
  • Nordsinni Sokn kr 2 683,- til TV-aksjonen.
  • RYGGE SOKN kr 3 178,- til TV-aksjonen.
  • RYGGE SOKN kr 4 116,- til TV-aksjonen.
  • KOLSTAD SOKN kr 2 106,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 243 500 000,-