VIPPS til 2133

SMS: TVA til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • AGDENES SOKN kr 5 115,- til TV-aksjonen.
  • Domkirken kr 29 781,- til TV-aksjonen.
  • Mogreina Sokn kr 244,- til TV-aksjonen.
  • Kviteseid Sokn kr 6 869,- til TV-aksjonen.
  • RAKKESTAD SOKN kr 7 467,- til TV-aksjonen.
  • NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE S kr 21 174,- til TV-aksjonen.
  • ONSØY SOKN kr 1 150,- til TV-aksjonen.
  • NORDBERG SOKN kr 10 209,- til TV-aksjonen.
  • LØVSTAKKSIDEN SOKN kr 3 025,- til TV-aksjonen.
  • Hana Sokn kr 13 941,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 257 449 536,-